BETÓNOVÉ POVRCHY

NÁTERY JOTUN A NOR-MAALI

Ochrana a dekorácia betónov je oblasť s osobitým určením pre JOTUN a NOR-MAALI. Osvedčená technológia a inovatívne riešenia sú kombinované s bohatými praktickými skúsenosťami z celého sveta, ktoré sa využili od projektov mostov, hrádzí, nádrží, čistiarní odpadových vôd až po odsoliskové polia.

Prečo nateriať betón?

 • Betón nie je odolný a dlhotrvácny materiál.
 • Betón obsahuje vyššie množstvo vlhkosti a je zásaditejší ako ostatné stavebné materiály.
 • Nechránený betón vystavený veľmi agresívnemu prostrediu sa poškodí a znehodnotí. To sa prejavuje najmä v priemyselných oblastiach, v klimaticky zaťažených oblastiach (napr. pobrežie) alebo oblastiach s vysokým atmosferickým znečistením, s vysokou vlhkosťou alebo častými zmenami počasia.

Aká je špecifická problematika betónov?

 • Betón je pórovitý.
 • Nechránený betón môže absorbovať vodu, chlorid sodný, oxid uhličitý alebo kyselinotvorné prekurzory, ktoré časom narušujú celistvosť betónu.

Chloridové ióny

Soľ môže byť prítomná z posypového materiálu na cestách, na pobrežiach alebo z vodných sprejov. Chloridové ióny penetrujú hlboko do betónu. Akumulujú sa zvyčajne okolo oceľových výstužových tyčí, čím poškodzujú ochranný film pri styku oceľ –betón. Za prítomnosti kyslíka a vlhkosti tak začína korózia.

Karbonizácia

Keď sa plyn CO2 rozpustí v akejkoľvek vode, ktorá sa nachádza v póroch betónu, reaguje s cementom za tvorby uhličitanov, ktoré znižujú hodnotu pH betónu. Problém nastáva, ak je hodnota pH pri vystužených betónoch rovná alebo nžšia, ako prahová hodnota pasivácie ocele, t.j. pH7. Keď začína oceľ korodovať, zvyšuje svoj objem 4-6 krát. Takýto nárast objemu enormne zvyšuje tlak v jeho okolí. Toho dôsledkom je praskanie a puknutie betónu. Voda následne penetruje hlbšie do betónu, pričom sa opakuje daný proces. Takto dochádza k úplnému narušeniu betónu a strate jeho stability a hodnoty.

Kombinácia ochrany a dekorácie

Náter betónu sa odlišuje vo svojej podstate od náteru dekoratívneho. Pri náteroch betónu je prioritné, aby náter udržal celistvosť betónu a aby náter chránil akúkoľvek oceľovú výstuž vo vnútri betónu proti podkorodovaniu. Niekedy musí ochranný náter odpudzovať nielen vodu, ale najmä musí umožniť „dýchanie“, t.j. únik vodnej pary z betónu do ovzdušia.

Príprava podkladu je kritická

Prípava povrchu betónu pred aplikáciou akéhokoľvek náteru je kritická. Betón musí byť riadne vytvrdnutý, znelý, čistý, suchý a bez akejkoľvek kontaminácie, akou sú nesúdržné časti, olej, mastnota, tvrdidlá a pod. Kontaminácia sa odstraňuje mechanicky ľahkým abrazívnym čistením alebo vysokotlakým čistením.

SPRIEVODCA VÝBEROM

Prečo natierať betón?

 • Betón nie je odolný a dlhotrvácny materiál.
 • Betón obsahuje vyššie množstvo vlhkosti a je zásaditejší ako ostatné stavebné materiály.
 • Nechránený betón vystavený veľmi agresívnemu prostrediu sa poškodí a znehodnotí. Najmä v priemyselných oblastiach, v klimaticky zaťažených oblastiach (napr. pobrežie) alebo v oblastiach s vysokým atmosferickým znečistením, s vysokou vlhkosťou alebo častými zmenami počasia.

Aká je špecifická problematika betónov?

 • Betón je pórovitý
 • Nechránený betón môže absorbovať vodu, chlorid sodný, oxid uhličitý alebo kyselinotvorné prekurzory, ktoré časom narušujú celistvosť betónu.

Chloridové ióny

Soľ môže byť prítomná z posypového materiálu na cestách, na pobrežiach alebo z vodných sprejov. Chloridové ióny penetrujú hlboko do betónu. Akumulujú sa zvyčajne okolo oceľových výstužových tyčí, čím poškodzujú ochranný film pri styku oceľ – betón. Za prítomnosti kyslíka a vlhkosti tak začína korózia.

Karbonizácia

Keď sa plyn CO2 rozpustí v akejkoľvek vode, ktorá sa nachádza v póroch betónu, reaguje s cementom za tvorby uhličitanov, ktoré znižujú hodnotu pH betónu. Problém nastáva, ak je hodnota pH pri vystužených betónoch rovná alebo nižšia, ako prahová hodnota pasivácie ocele, t.j. pH7. 
Keď začína oceľ korodovať, zvyšuje svoj objem 4-6 krát. Takýto nárast objemu enormne zvyšuje tlak v jeho okolí, čoho dôsledkom je praskanie a puknutie betónu. Voda následne penetruje hlbšie do betónu, pričom sa opakuje daný proces. Takto dochádza k úplnému narušeniu betónu a strate jeho stability a hodnoty.

Kombinácia ochrany a dekorácie

Náter betónu sa odlišuje vo svojej podstate od náteru dekoratívneho. Pri náteroch betónu je prioritné, aby náter udržal celistvosť betónu a aby náter chránil akúkoľvek oceľovú výstuž vo vnútri betónu proti podkorodovaniu. 
Niekedy musí ochranný náter odpudzovať nielen vodu, ale musí najmä umožniť „dýchanie“, t.j. únik vodnej pary z betónu do ovzdušia.

Príprava podkladu je kritická

Príprava povrchu betónu pred aplikáciou akéhokoľvek náteru je kritická. 
Betón musí byť riadne vytvrdnutý, znelý, čistý, suchý a bez akejkoľvek kontaminácie, akou sú nesúdržné časti, olej, mastnota, tvrdidlá a pod. Kontaminácia sa odstraňuje mechanicky ľahkým abrazívnym čistením alebo vysokotlakovým čistením. 
Neznelé časti betónu, blowholes, dierky a iné defektné časti povrchu musia byť odstránené, resp. opravené vhodným prípravkom.

Riešenie na ochranu betónu

Spoločnosť Valor, s.r.o. ponúka riešenia šité na mieru pre každý projekt osobitne a to v závislosti od požiadaviek a vplyvu atmosferického prostredia. Výber náterového systému sa realizuje s cieľom optimálnej ochrany na základe nasledujúcich kritérií:

 • Presná požiadavka na zloženie
 • Spôsob realizácie
 • Predpríprava
 • Spôsob aplikácie
 • Dopad na životné prostredie
 • Požadovaná životnosť náterového systému

Technológia a inovácia, vedomosti a skúsenosti

Nátery, ktoré splňujú tieto kritériá, sú výsledkom intenzívneho výskumu a vývoja v centrálnom laboratóriu JOTUN v Nórsku a v regionálnych laboratóriách v Spojených arabských emirátoch, Malajzii a Kórei. Veľká skupina vedcov kombinuje silu technológie a inovatívneho myslenia s praktickými vedomosťami a skúsenosťami. Ich úlohou je kontinuálne zdokonaľovať nátery s ohľadom na ekonomické, ekologické a aplikačné vlastnosti náterov.

Systém podporený celosvetovým servisom

Ochrana betónu nátermi JOTUN je podporovaná technickým servisom po celom svete, počnúc od chladného Nórska, cez horúci Stredný východ až po vysokou vlhkosťou a ťažkými dažďami skúšanú Juhovýchodnú Áziu.

Technické rady, servis a rozvoj

Vysoko trénovaný a skúsený špecialisti náterových hmôt poskytujú komplexnú technickú podporu:

 • Pracujú ako tím spoločne so zákazníkom a riešia aj najkomplexnejšie otázky povrchovej ochrany.
 • Zisťujú a analyzujú požiadavky každého zákazníka.
 • Navrhujú náterové systémy, spôsob aplikácie a kontrol.
 • Dohliadajú na kvalitu povrchovej úpravy a aplikácie náterového systému s cieľom minimalizácie nákladov na údržbu.
 • Navrhujú rovnako nekompromisné štandardy alebo vyberajú alternatívy zo štandardného radu náterov alebo vytvárajú riešenia na mieru.

 

Môžete si preto byť istý, že vám bude navrhnutý najvhodnejší náterový systém a technický servis kdekoľkek vo svete.

 • Technické listy
 • Karty bezpečnostných údajov
 • Vzorkovník RAL
 • Vzorkovník základných náterov JOTUN

VALOR. S.R.O. VYBERTE SI NAJLEPŠIU KVALITU NA TRHU.

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.