OCHRANNÉ POMÔCKY

OCHRANA DÝCHACÍCH CIEST

PRO2000 SCOTT SAFETY

Celotvárové masky, polomasky, preplňované dýchacie systémy a kompletná rada filtrov PRO2000 SCOTT SAFETY patria v oblasti ochrany dýchania k tomu najlepšiemu, čo je možné ponúknuť pre všetky oblasti priemyslu od základnej ochrany až po ochranu pred rádioaktívnymi látkami a azbestom.

OCHRANA HLAVY

Základná charakteristika

Rada ochranných prílb Protector Style 600, Protector Style 300 a ochranných pracovných čapíc PROTECTOR First Base ponúka široký rozsah ochrany proti nebezpečenstvu nárazu padajúcími predmetmi.  

Stabilita na hlave, dluhodobá odolnosť, pohodlnosť a jednoduché pripojenie dodatočnej ochrany tváre a sluchu sú najdôležitejšími konštrukčnými bodmi všetkých prilieb SCOTT Protector. Prilby Style 600 sa vyznačujú odolnou škrupinou ABS, osembodovým systémom popruhov so štandardným alebo ráčnovým upevnením, dažďovým žliabkom, voliteľným integrovaným očným štítom a moderným štýlovým vzhľadom.

Použitie

Prilby Style 600 a STYLE 300 sú navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky EN 397 pre absorpciu nárazu, odolnosť proti prerazeniu, vznieteniu plameňom a elektrickú izoláciu. Sú vhodné pre použitie v širokomm rozsahu priemyselných aplikácií, v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, ktoré vyžadujú ochranu hlavy.

OCHRANA TVÁRE

SCOTT

Ochranné šíty SCOTT INTERCHANGE sú plne kompatibilné s prilbami SCOTT PROTECTOR rady 600 a 300. Poskytujú doplnkovú ochranu tváre pred mechanickými a tepelnými rizikami, ako aj pred zásahom elektrickým prúdom.

OCHRANA OČÍ

UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES

Pre ochranu zraku nájdete v ponuke Valor, s.r.o. celé portólio produktov dlhoročného partnera spoločnosti  - taliansku spoločnost UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES.

VALOR. S.R.O. VYBERTE SI NAJLEPŠIU KVALITU NA TRHU