NORSOK štandard je rad noriem týkajúcich sa strojov, konštrukcií a zariadení pracujúcich na otvorenom mori. Bol vyvinutý pre nórsky ropný priemysel. Zaoberá sa protikoróznymi náterovými systémami a procesmi súvisiacimi s ich uplatňovaním v praxi. Zahŕňa požiadavky na výber náterových hmôt, definuje požiadavky na predprípravu povrchu, aplikačné postupy, ako aj kontroly ochranných náterov použitých pri výstavbe, montáži a údržbe off-shore ropných zariadení. 

NORSOK M-501 definuje 9 hlavných oblastí použitia, pričom pre 4 oblasti sa vyžaduje prekvalifikácia. Prekvalifikácia je prísne, dlhodobé a rozsiahle testovanie celého náterového systému nezávislým laboratóriom, pričom skúškou prechádzajú iba tie najkvalitnejšie a najodolnejšie náterové systémy. Pre ostatných 5 oblastí musia náterové systémy spĺňať všeobecné vlastnosti súvisiace so základnými normami. 

NORSOK M-501 tak rovnako určuje vhodnosť a kvalifikáciu pracovníkov, ako aj firiem na aplikáciu náteru. Určuje a stanovuje postupy pre kontrolu aplikácie. Samotní inšpektori riadiaci kvalitu vykonaných prác musia byť certifikovaní podľa NS 476 (FROSIO) alebo NACE. 

V prípade, že je náterový systém certifikovaný podľa NORSOK, získa „známku kvality“, znamená to, že náterový systém spĺňa najprísnejšie požiadavky na protikoróznu ochranu ocele. Všeobecná certifikácia podľa NORSOK sa vyžaduje pre použitie na mori a na niektoré iné špecifické oblasti použitia. 

Spoločnosť JOTUN disponuje celým radom náterových systémov použiteľných v jednotlivých oblastiach, ktoré spĺňajú najvyššie kvalitatívne požiadavky kladené pre náterové systémy a ich použitie.