PROTIPOŽIARNE NÁTERY

NÁTERY JOTUN

Od roku 1999, kedy bol uvedený protipožiarny náter Steelmaster na trh, bol použitý v mnohých významných projektoch v celom svete.

Prečo je potrebná pasívna protipožiarna ochrana?

Oceľové konštrukcie pri vystavení vysokým teplotám (požiar) veľmi rýchlo strácajú svoje pôvodné mechanické vlastnosti, t.j. mení sa medza sklzu (napätie, pri ktorom dochádza k plastickej deformácii kovov), modul pružnosti, modul pevnosti. Stratou uvedených charakteristík dochádza k zoslabnutiu oceľovej konštrukcie a následne k jej zrúteniu.

Požiarna odolnosť staticky zaťaženého oceľového prvku je charakterizovaná medzným stavom R, t.j. nosnosťou, ktorú je možné stanoviť z času dosiahnutia kritickej teploty ocele. Pre nechránené oceľové prvky sa požiarna odolnosť pohybuje približne v rozmedzí 5 minút až 20 minút (R5 až R20) pri hodnotách kritickej teploty od 350°C do 750 °C.

Pri navrhovaní požiarnej odolnosti sa berú do úvahy mnohé faktory stavby, okrem iných aj čas, potrebný na plnohodnotný zásah požiarnikov s cieľom záchrany ľudských životov a zabráneniu škôd na majetku. Preto je nevyhnutné dodatočne chrániť oceľové konštrukcie pred účinkami požiaru.

Ako protipožiarne chrániť oceľ?

Napeňovací protipožiarny náter radu Steelmaster

Protipožiarne nátery radu Steelmaster sú vzhľadovo identické s protikoróznymi náterovými systémami. Na rozdiel od protikorózneho náterového systému, dochádza pri požiari u protipožiarneho náterového systému k chemickej aktivácii protipožiarneho náteru, ktorý vplyvom tepla výrazne zväčšuje svoj objem, vytvára izolačnú vrstvu a izoluje tak oceľový prvok proti prehriatiu.

Certifikovaný základný a vrchný náter pre protipožiarny náter Steelmaster 60SB:
Základný náter Muki EPS – hrúbka 20um suchej vrstvy

Protipožiarny náter Steelmaster 60SB – hrúbky v zmysle dimenzačných tabuliek vydaných ETA-013/1035
Vrchný uzatvárací náter Pilot ACR (1K AY) – hrúbka 60um suchej vrstvy

alebo

Vrchný uzatvárací náter Hardtop XP (2K PUR) – hrúbka 60um suchej vrstvy

 

Protipožiarny náterový systém JOTUN po tepelnom zaťažení ohňom 
Vrchný náter vplyvom tepla zhorel a umožnil tak plnú funkciu protipožiarneho náteru. Základný náter vytvoril vynikajúcu kotviacu vrstvu pre protipožiarny náter. 
Priame porovnanie protipožiarneho náterového systému PRED a PO zaťažení ohňom:

 

Kompletný protipožiarny náterový systém
Kompletný protipožiarny náterový systém
 
Protipožiarny náter pred a po tepelnej námahe
Protipožiarny náter pred a po tepelnej námahe
 
Oceľové konštrukcie tepelne namáhané v peci pri 1000 st. C
Oceľové konštrukcie tepelne namáhané v peci pri 1000 st. C
Protipožiarny náterový systém po tepelnom zaťažení
Protipožiarny náterový systém po tepelnom zaťažení

 

 

STEELMASTER

Vodou riediteľné:

 • Steelmaster 60WB
 • Steelmaster 600WF

Rozpúšťadlové:

 • Steelmaster 60SB
 • Steelmaster 120SB
 • Steelmaster 60/120

 

Protipožiarny napeňovací náter - STEELMASTER 60SB

 • Európske technické osvedčenie ETA-013/1035
 • Certifikovaný BS 476 časť 20/21
 • Najpredávanejší protipožairny náter
 • Vyrobený na báze rozpúšťadiel
 • Vysokosušinový protipožiarny náter - 74% objemu
 • Umožňuje aplikáciu až 1400 µm suchej vrstvy v jednej vrstve
 • Certifikovaný na otvorené aj uzavreté profily
 • Certifikovaný pre protipožiarnu odolnosť R:30, R:45, R60 a R90 minút
 • Certifikovaný pre korózne prostredie C4 podľa ISO12944
 • Certifikovaný v protipožiarnom náterovom systéme (základný náter, Steelmaster 60SB, vrchný náter) podľa ETAG018-2:2006
 • Balenie: 20 litrov

Požadované kritériá pre dimenzáciu hrúbky

A.Stupeň protipožiarnej ochrany R vyjadrený v minútach .
R je definovaný v projektovej dokumentácii stavby a/alebo v projekte protipožiarnej bezpečnosti stavby. Certifikovaná protipožiarna odolnosť Steelmaster 60SB je R30, R45, R60 a R90 minút.

B.Prierezový súčiniteľ 
Rýchlosť ohrevu prvku určuje čas dosiahnutia jeho špecifickej zlomovej teploty. Rýchlosť ohrevu každého oceľového prvku je závislá od jeho rozmerov. Široké a tenké oceľové prvky sa prehrievajú omnoho rýchlejšie ako úzke a hrubé prvky.

Prierezový súčiniteľ je definovaný ako podiel obvodu oceľovej konštrukcie vystavenej ohňu a prierezu danej oceľovej konštrukcie. Udáva rýchlosť nárastu teploty oceľovej konštrukcie. Čím je prierezový súčiniteľ vyšší, tým sa rýchlejšie prehrieva daná oceľová konštrukcia.

Pri výpočte prierezového súčiniteľa je potrebné zohľadniť počet strán oceľovej konštrukcie vystavenej požiaru. Rozoznávame tieto hlavné typy

1 - Oceľová konštrukcia vystavená požiaru zo štyroch strán 
2 - Oceľová konštrukcia vystavená požiaru z troch strán – pásnica priložená k betónu 
3 - Oceľová konštrukcia vystavená požiaru z troch strán – časť oceľovej konštrukcie je zabudovaná v betóne

VALOR. S.R.O. VYBERTE SI NAJLEPŠIU KVALITU NA TRHU.

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.